Fizik Bölümü


Sensör Üretim Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


İNCE FİLM ÜRETİMİ


NANO YAPILI MALZEME ÜRETİMİ


SENSÖR ENTEGRASYON SÜREÇLERİ

Gerçekleştirilen Projeler


Nefeste Biyomarker Molekül Tespiti İçin Kimyasal Sensör Dizisi Geliştirilmesi, TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Atık Su Koku Karakterizasyonu İçin Kimyasal Algılayıcılar (Elektronik Burun Dizisi Geliştirme), TÜBİTAK 1001 Projesi


Kapalı/Açık Ortam Hava Kalitesinin Denetlenmesi İçin Yarıiletken Metal-Oksit İnce Film Sensörlerin ve Sensör Dizisinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi


Nanoteknolojik Hidrojen Sensörlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi


Metal-Oksit/Organik Nano-Heteroyapıların Üretilmesi, Karakterizasyonu, Elektronik ve Gaz Algılama Özelliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK COST Projesi


Nanoyapılı Pt ve Pt Alaşımlarının Üretimi, Karakterizasyonu ve Hidrojen Gaz Algılama Özelliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK COST Projesi


Seçici, Duyarlı ve Kararlı Nano-Metal-Oksit Yarıiletken Temelli Otomobil Gaz Sensörlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK COST Projesi


Spektroskopik ve Kuantum Kimyasal Metotlarla Farklı Ftalosiyonin Moleküllerinin Uçucu Organik Bileşiklerle (UOB) Etkileşiminin Aydınlatılması, TÜBİTAK 1001 Projesi


Paladyum İçeren Mikroküre Mikrorezonetörleri Kullanan Hidrojen Gaz Sensörlerinin Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi
Cihazlar / Yazılımlar


Termal Buharlaştırma Cihazı (Leybold)


Magnetron Sputter Saçtırarak Kaplama Cihazı (Vaksis)


Glove Box (MBraun)


Mekanik Pompa (Edwards)


Güç Kaynakları (CH Instrument)


UV-Visible Spektrometre (Spektral Scinco)


Optik Mikroskop (LG Olympus)


Yüksek Sıcaklık Fırını (Protherm)


Etüv (WTC Binder)


Tüp Fırın (Protherm)


Manyetik Karıştırıcılar (Isolab, Heidolph, Mtops)


Ultrasonik Titreştirici (Isolab)


Hassas Terazi (Denver Instrument)


Termostatlı Sıvı Banyosu (Julabo)


Multimetre (Fluke)


Gerilim&Frekans Kontrol Cihazı (GW Instek)
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK 0262 605 13 06

Flag Counter