Kimya Bölümü


Sentetik Karbon Allotropları (SCA) Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


BİLESİKLERİ FOTOFİZİKSEL/ FOTOKİMYASAL SENSOR, SİNGLET OKSİJEN OLUŞUMU İLE İLGİLİ ÖLÇÜMLER


SENTEZLENEN BİLEŞİKLERİN YAPI ANALİZİ


BOYAR MADDE, NANOMALZEMELERİN SENTEZİ

Gerçekleştirilen Projeler


Perilen Fosfazen/SWCNT; Nanokompozitlerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu, Termal, Fotofiziksel ve Elektrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Organik Güneş Pillerinde Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Ağır Atom içermeyen Foto Duyarlaştırıcı Adayı BODIPY- Sikotrifosfazatrien- Fulleren Triadlarının Sentezi, Fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi ve Singlet Oksijen Verimlerinin Ölçülmesi TÜBİTAK ARDEB 3001 Projesi


Piren Uç Gruplarına Sahip Bodıpy-Siklotrifosfazen-Fulleren Sisteminin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Hassas terazi (Radwag)


Etüv (Binder)


Inkübatör (Nüve)


Çalkalamalı su banyosu (Nüve)


Soğutmalı su banyosu (Nüve)


Multiparametreler (Mettler Toledo)


Manyetik karıştırıcılar (DAIHAN)
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr.Elif OKUTAN 0262 605 30 91

;