Kimya Bölümü


Sentetik Karbon Allotropları (SCA) Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


BİLESİKLERİ FOTOFİZİKSEL/ FOTOKİMYASAL SENSOR, SİNGLET OKSİJEN OLUŞUMU İLE İLGİLİ ÖLÇÜMLER


SENTEZLENEN BİLEŞİKLERİN YAPI ANALİZİ


BOYAR MADDE, NANOMALZEMELERİN SENTEZİ

Gerçekleştirilen Projeler


Perilen Fosfazen/SWCNT; Nanokompozitlerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu, Termal, Fotofiziksel ve Elektrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Organik Güneş Pillerinde Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Ağır Atom içermeyen Foto Duyarlaştırıcı Adayı BODIPY- Sikotrifosfazatrien- Fulleren Triadlarının Sentezi, Fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi ve Singlet Oksijen Verimlerinin Ölçülmesi TÜBİTAK ARDEB 3001 Projesi


Piren Uç Gruplarına Sahip Bodıpy-Siklotrifosfazen-Fulleren Sisteminin Sentezi, Karakterizasyonu ve Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Hassas terazi (Radwag)


Etüv (Binder)


Inkübatör (Nüve)


Çalkalamalı su banyosu (Nüve)


Soğutmalı su banyosu (Nüve)


Multiparametreler (Mettler Toledo)


Manyetik karıştırıcılar (DAIHAN)
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr.Elif OKUTAN 0262 605 30 91

Flag Counter