Fizik Bölümü


Sıvı Kristaller ve İletken Polimerler Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


CYCLIC VOLTAMETRİ ÖLÇÜMLERİ


UV - VIS SPECTROMETRE ÖLÇÜMLERİ


ÇÖZELTİ HAZIRLAMA İŞLEMLERİ


İLETKEN POLİMERLERİN İNCE FİLM OLARAK BÜYÜTÜLMESİ


CİHAZLARIN ÜRETİMİ
Gerçekleştİrİlen Projeler
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Dr. 0262 605

Flag Counter