Çevre Mühendisliği Bölümü


SUMER İçme Suyu Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


YÜZEYSEL SULARDA İLAÇ KALINTILARI VE PESTİSİT GİBİ ORGANİK MADDELER İLE SU VE ATIK SULARDA AĞIR METAL ANALİZLERİ


LABORATUVAR ÖLÇEKTE SU VE ATIKSU ARITIMINA YÖNELİK ELEKTRO VE FİZİKOKİMYASAL ARAŞTIRMALAR


ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITIMINA YÖNELİK PİLOT ÖLÇEKTE SÜPERKRİTİK SU OKSİDASYONU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Gerçekleştİrİlen Projeler


Nanoteknolojik Uygulamalar İçeren Gelişmiş Bir Mikromontaj ve Mikromanuplasyon Düzeneği Kurulması DPT Projesi


DSİ Su Veritabanı Projesi-DSİ/SVT TÜBİTAK Projesi


Sakarya İli İçme Suyu Kaynakları ve Su Arıtma Tesislerinde Mikro Kirleticilerin İzlenmesi GTÜ-SASKİ


İçmesuyu Temini Amaçlı Kullanılan Yüzeysel Sularda ve Arıtma Tesislerinde Endokrin Bozucu İlaç ve Kişisel Bakım Ürünleri Kalıntılarının Analizi Gebze Teknik Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi


Bursa İli İçme Suyu Kaynakları ve Su Arıtma Tesislerinde Mikro Kirleticilerin İzlenmesi GTÜ-BUSKİ


İstanbul İli İçme Suyu Kaynakları ve Su Arıtma Tesislerinde Mikro Kirleticilerin İzlenmesi GTÜ-İSKİ
Cİhazlar / Yazılımlar


Thermo Scientific Quantum Access Max, Atmosferik Basınç Kimyasal İyonizasyon Probuna sahip Sıvı Kromatografi-Kütle/Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS)


Thermo Scientific TSQ 8000 Evo Triple Quadrupole GC-MS/MS elektron iyonizasyon modu Gaz Kromatografi-Kütle/Kütle Spektrometresi (GC-MS/MS)


Hach-Lange DR5000 UV-VIS Spektrofotometre


Hach-Lange IL 550 TOC-TN Toplam Organik Karbon Analiz Cihazı


New Human Power II, Integrated RO-UP, Saf ve Ultra Saf Su Cihazı (Max.25 l/h)


WTW Inolab Masaüstü pH ve İletkenlik Ölçer


Parker Balston Nitro FlowLab, Azot Jeneratörü


GFL Su Banyosu


Vakum pompası ve filtrasyon düzeneği


WTW Inolab Multi 9310 SET C dijital çoklu ölçer


Precisa XB220A Analitik Terazi


Xiang Yi, L420 Santrifüj


GFL 3017 Zaman ve Hız Ayarlı Çalkalayıcı
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Ebubekir YÜKSEL 0262 605 32 23

Flag Counter