Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü


Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


YÜZEY MİKROYAPI ANALİZİ


KESİT MİKROYAPI ANALİZİ


TOZ KARAKTERİZASYONU


NOKTASAL ELEMENTAL ANALİZ


ALAN ELEMENTAL ANALİZ


ÇİZGİSEL ELEMENTAL ANALİZ


ELEMENTAL OLARAK HARİTALAMA
Gerçekleştİrİlen Projeler
Cİhazlar / Yazılımlar


Taramalı Elektron Mikroskobu FEI (PHILIPS) XL30 SFEG SEM
Laboratuvar Sorumlusu


Dr. 0262 605

Flag Counter