Alüminyum Araştırma ve Uygulama Merkezi


Transmisyon Elektron Mikroskobu (TEM) Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


TEM GÖRÜNTÜLEME


NANO BOYUT ANALİZİ


GÖRÜNTÜLEME VE KIRINIM TEKNİKLERİNİ BİRLİKTE KULLANARAK MALZEMELERİN MİKRO YAPISAL İNCELENMESİ VE KRİSTAL YAPILARININ BELİRLENMESİ


STEM GÖRÜNTÜLEME


KIRINIM SPEKTRUMU GÖRÜNTÜLEME


EDS SPEKTRUM GÖRÜNTÜLEME


KİMYASAL ÇÖZELTİ İLE METAL NUMUNELER İÇİN ELEKTRO POTANSİYEL FARKI İLE TEM NUMUNESİ HAZIRLAMA
Gerçekleştİrİlen Projeler


Plazma Elektrolitik Oksidasyon (PEO) Yöntemiyle Ticari Saflıkta Zirkonyum Yüzeyine Tek Aşamalı Doğrudan Hidroksiapatit Bazlı Biyoseramik Fazların Kaplanması TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Metallerin Elektrolitik Plasma Yüzey Kaplama Yöntemiyle Modifikasyonu ve Sertleştirilmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


AZ91 Mg Alaşımlarının Korozyon ve Aşınma Dayanımını Artırmak için Geçiş Metali Nitrür Kaplamaların İncelenmesi TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Transmisyon Elektron Mikroskobu-TEM (FEI Tecnai G2 F20)
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Metin USTA 0262 605 26 55

Flag Counter