Kimya Bölümü


Tetrapirolik Moleküler ve Nano Malzemeler Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


SENTEZ


KİMYASAL KARAKTERİZASYON


ASKIDA KATI MADDE (AKM) TAYİNİ


SAFLAŞTIRMA
Gerçekleştİrİlen Projeler


Tümörde Spesifik Olarak Etkinleşecek Disülfit Köprülü Dimerik ve Pentamerik Tetrapirolik Fotosensitizerler TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


Ftalosiyanin Bazlı Periyodik Mezoporöz Organosilikon Nanopartiküller TÜBİTAK – BOSPHORUS Projes


Supramoleküler Konuk-konak Etkileşimleri ile Fulleren/Zn Tetrapirol Arasındaki Enerji ve Elektron Transferinin Optimizasyonu TÜBİTAK COST Projesi


Sandviç Tipinde İkiz Ftalosiyanin Kompleksleri: Tek Molekül Manyetlere Yeni Bir Yaklaşım TÜBİTAK – BOSPHORUS Projesi


Klik”Lenmiş Ftalosiyaninler: Potansiyel Fotosenzitizerlerin Çok Yönlü Sentezi TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


Şalkon Konjüge Ftalosiyaninler: Kanser Neovaskülatüre Adreslenen Üçüncü Nesil Fotosensitizerler TÜBİTAK – BOSPHORUS Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Doç.Dr. FAbienne DUMOLİN 0262 605 30 22

Flag Counter