Kimya Bölümü


Tetrapirol Kimyası Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


KİMYASAL SENSÖR, FOTODİNAMİK TERAPİ, NLO, KATALİZÖR, GÜNEŞ PİLİ, SIVI KRİSTAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Gerçekleştİrİlen Projeler


Ftalosiyanin Bazlı Periyodik Mezoporöz Organosilikon Nanopartiküller PIA-BOSPHORUS-FRANSA (Proje No: 115Z864)


Moleküler Fotodinamik Teranostik: Orijinal ftalosiyanin-Gd dota içeren konjuge yapıların tasarımı, sentezi ve fotofiziksel, fotokimyasal özelliklerinin incelenmesi TÜBİTAK COST Projesi (Proje No: 113R004)


Elektronik Dil ile Sularda Organik Kirleticilerin Tespitine Yönelik Ftalosiyaninlerin Sentezi TÜBİTAK TBAG Proje (Proje No:109T442)


Mıcroporous Materıals wıth Nanochannels Afforded by Oxıme Complexes PIA-BOSPHORUS-FRANSA Projesi (Proje No: 105T274)


Cu2+ için Floresan Kimyasal Algılayıcı Yeni Ftalosiyanin Makrohalkaları TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi (Proje No: 114Z767)


Redoks-Aktif Fonksiyonlandırılmış Fosfor-Azot Monomerleri TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi (Proje No: 214Z267)


Porphyrıns bearıng perıpheral organıc radıcal. A novel brıck for molecular-based magnets: synthesıs, structure and ınvestıgatıon of the metal-Radıcal and Radıcal-Radıcal magnetıc ınteractıons CNRS İşbirliği (Proje No: 113Z005)


Oksijen duyarlılık için hedef moleküller:Fulleren/ fenilasetilit grupları içeren mezo-tetrafenilporfirinler (TPP) TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi (Proje No: 111M139)


Ftalosiyaninlerin Sıradışı Lantanit Kompleksleri: 2. Dereceden Non-Lineer Optik (NLO) Özellikler Gösteren Yapıların Kurulması TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi (Proje No: 108M034)


Ftalosiyaninlerin Sıradışı Lantanit Kompleksleri: 2. Dereceden Non-Lineer Optik (NLO) Özellikler Gösteren Yapıların Kurulması TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi (Proje No: 105T368 )
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Vefa AHSEN 0262 605 30 23

Flag Counter