Çevre Mühendisliği Bölümü


Toprak Kirliliği ve Katı Atık Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


TOPRAK VE KATI ATIK ÖRNEKLERİNİN NEM, ORGANİK MADDE VE KARBONAT İÇERİKLERİNİN TAYİNİ


TANE BOYU ANALİZLERİ


TOPRAK VE KATI ATIK ÖRNEKLERİN PARÇALAMA VE ÖĞÜTME İŞLEMLERİ


KALORİFİK TAYİNLER
Gerçekleştİrİlen Projeler


Cips Üretim Endüstrisi Atıksularının Termofilik Püskürtme Çevrimli Membran Biyoreaktörlerde Arıtımının İncelenmesi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Çeşitli Organik Kökenli Atıkların Piroliz Tekniğiyle Bertarafı GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi


Yer Altı Sularında Kimyasal Koagülasyon ve Elektrokoagülasyon Prosesleri ile Arsenik Giderimi GTÜ Bilimsel Araştırma Projesi
Cİhazlar / Yazılımlar


Kalorimetre (IKA C-200)


Kül Fırını (Nüve MF 120)


Mikrodalga Fırın (START D)


Etüv
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. M.Salim ÖNCEL 0262 605 31 60

Flag Counter