Fizik Bölümü


Yüzey Fiziği Laboratuvarı
Yapılan Uygulamalar


YÜZEY ELEKTRONİK YAPININ KARAKTERİZASYONU


YÜZEY KİMYASAL STOKİYOMETRİ KARAKTERİZASYONU


YÜZEY KRİSTAL SİMETRİNİN KISA VE UZUN ERİMLİ ARAŞTIRILMASI


ATOMİK HASSASİYETDE YÜZEY GÖRÜNTÜLEME

YÜZEY REAKSİYONLARININ TPD DENEYİ İLE KONTROLLÜ ATMOSFERDE KARAKTERİZASYONU


ÖZEL UYGULAMALARA YÖNELİK YÜKSEK HASSASİYETTE KALINLIK PROFİLİ


ULTRA İNCE EPİTAKSİYEL FİLM KAPLAMA


ÇOK KATLI KOMPOZİT FİLM KAPLAMA


YÜZEY MORFOLOJİSİ
Gerçekleştİrİlen Projeler


PTCO İKİLİ ALAŞIMLI HETEROKATALİZÖR FİLMİN DİĞER ARA YÜZEYLERİNİN ELEKTRONİK VE FİZİKSEL YAPISININ (METHANOL/ETHANOL MOLEKÜLLERİNE) KATALİZASYONA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


ÇEVREYE DUYARLI SULU ELEKTROLİT BATARYALARIN GELİŞTİRİLMESİ: HİDROTERMAL KARBON VE NA-TEMELLİ ELEKTROT MALZEMELERİN KULLANILMASI TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


ELEKTİRİLİT BİRİKTİRME YÖNTEMİYLE PEM TİPİ YAKIT HÜCRELERİ İÇİN İKİLİ PT-M(M=Nİ, MN) VE ÜÇLÜ PT-Nİ-MN ELEKTROKATALİZÖRLERİN HAZIRLANMASI TÜBİTAK ARDEB 1001 Projesi


PTXCO1-X/COO ULTRA İNCE FİLMLERİN EXCHANGE BİAS ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜBİTAK ARDEB 1002 Projesi


ULTRA İNCE HETEROEPİTAKSİAL GEÇİŞ METAL OKSİD VE KOMPLEKS FİLMLERİN SENTEZLENMESİ VE KRİSTOLOGRAFİK YAPILARININ İNCELENMESİ TÜBİTAK KARİYER Projesi


LİTYUM SÜLFÜR BATARYA PERFORMANSININ GELİŞTİRİLMESİ: ÇÖZÜNMÜŞ POLSÜFÜK BİLEŞİKLERİ VE KORUYUCU TABAKA İÇEREN METALİN REDOKS AKIŞLI BATARYALARDA KULLANILMASI TÜBİTAK KARİYER Projesi


NEW INSİGHTS INTO Lİ-S BATTERİES: THE USE OF CATHOLYTES TÜBİTAK BİLATERAL Projesi


ELEKROKİMYASAL ENERJİ ÇEVİRİMİ İÇİN İNCE FİLM ELEKTROKATALİZÖR ÜRETİMİ TÜBİTAK BİLATERAL Projesi


SULU ELEKTROLİT İÇEREN TAŞINMAZ NA-İYON/POLYSULFİDE BATARYALARIN GELİŞTİRİLMESİ TÜBİTAK BİLATERAL Projesi


MAGNETRON SAÇTIRMALI YÖNTEMLE PEM TİPİ YAKIT HÜCRELERİNE YÜKSEK PERFORMANSLI ELEKTROD HAZIRLAMA TÜBİTAK 1010 EVRENA Projesi


DEVELOPİNG A PRACTİCAL MEANS OF DİSSEMİNATİNG THE NEW KİLOGRAM European Association of National Metrology Inst


NANO-SCALE TRACEABLE MAGNETİC FİELD MEASUREMENTS European Association of National Metrology Inst
Cİhazlar / Yazılımlar
Laboratuvar Sorumlusu


Prof.Dr. Osman ÖZTÜRK 0262 605 13 07

Flag Counter